Cóż piękniejszego nad niebo...

Mikołaj Kopernik
Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?