Wyniki dla zapytania: ten żywot wiedzie błogi, przed świata gwarem kto uszedłszy śmiało