Czas oznacza jedynie ucieczkę...

Georges Bataille
Czas oznacza jedynie ucieczkę przedmiotów, które wydawały się prawdziwe.