Czasami człowiek przytuliłby...

Józef Bułatowicz
Czasami człowiek przytuliłby się nawet do jeża.