Czerp z innych, ale nie kopiuj...

Michel Quoist
Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą.