Często dajemy naszym dzieciom...

Kirk Douglas
Często dajemy naszym dzieciom to, czego nam brakowało.