Człowiek czasem zbacza z drog...

Winston Churchill
Człowiek czasem zbacza z drogi prawdy, ale po namyśle zazwyczaj idzie dalej.