Człowiek jest cieniem Boga, n...

babilońskie
Człowiek jest cieniem Boga, niewolnik cieniem człowieka, lecz król jest obrazem.