Człowiek jest dla człowieka ...

gruzińskie
Człowiek jest dla człowieka lekarstwem.