Człowiek jest najbardziej nie...

Człowiek
Człowiek jest najbardziej nieudanym zwierzęciem w przyrodzie.