Człowiek jest tylko trzciną,...

Blaise Pascal
Człowiek jest tylko trzciną, nąjwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.