Człowiek kłótliwy: długi j...

armeńskie
Człowiek kłótliwy: długi język, krótki rozum,