Człowiek, który nie boi się...

Thomas Jefferson
Człowiek, który nie boi się prawdy, nie musi wcale lękać się kłamstwa.