Człowiek, który żyje jak zb...

Thomas Jefferson
Człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii.