Człowiek niech będzie człow...

Johann Gottfried Herder
Człowiek niech będzie człowiekiem! Niech tworzy swój stan wedle tego, co uważa za najlepsze!