Człowiek robi dla przyjaciela...

abisyńskie
Człowiek robi dla przyjaciela, naczelnik dla psa.