Człowiek to istota pełna nad...

Tom Clancy
Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić.