Człowiek wzbija się ponad rz...

Tomasz Kempis
Człowiek wzbija się ponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami: prostotą i czystością.

Najczęściej szukane:

jaskółki ,   nie miej ,   krowa ,   szczęście ,   I łysym ,   dudek ,   przepiórka ,   kto kocha ,   kto kocha szczerze ,   kto kocha szczerze ,