Człowiek zmienia się od dzie...

Stefan Kisielewski
Człowiek zmienia się od dzieciństwa po grób. Kiedy więc jest sobą?