Człowiekiem szczęśliwym jes...

Eugene Delacroix
Człowiekiem szczęśliwym jest ten, który zdobył swe szczęście.