Czy [. . . ] my stwarzamy form...

Witold Gombrowicz
Czy [. . . ] my stwarzamy formę, czy ona nas stwarza?