Czynić dobro, gdzie to jest m...

Ludwik Van Beethoven
Czynić dobro, gdzie to jest możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet przed tronem!