Czystość przedmałżeńska j...

Fulton Sheen
Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać.