Czyż to mało znaczy cieszyć...

Matthew Arnold
Czyż to mało znaczy cieszyć się słońcem, radośnie powitać wiosnę, kochać, zamyślić się, związać koniec z końcem?