Diabeł nawraca więcej ludzi ...

niemieckie
Diabeł nawraca więcej ludzi niż ksiądz.