Dla oswobodzenia się od pierw...

Johann Gottlieb Fichte
Dla oswobodzenia się od pierworodnego grzechu lenistwa i od stanowiących jego świtę tchórzostwa i fałszu, ludzie potrzebują przykładów, które demonstrowałyby tajemnicę wolności, jak te, które przyświecają im w osobach założycieli religii.

Najczęściej szukane:

rubinstein ,   Zuraw ,   za pieniądze ,   za pieniądze ,   za pieniądze ,   za pieniądze ,   za pieniądze ,   Dziennik to ,   szyld ,   Ig ,