Dla oswobodzenia się od pierw...

Johann Gottlieb Fichte
Dla oswobodzenia się od pierworodnego grzechu lenistwa i od stanowiących jego świtę tchórzostwa i fałszu, ludzie potrzebują przykładów, które demonstrowałyby tajemnicę wolności, jak te, które przyświecają im w osobach założycieli religii.

Najczęściej szukane:

podróże, droga ,   filozofia ,   skowronek ,   sopran ,   nieba ,   szary krolik ,   czarny bobr ,   idź tam gdzie słyszysz śpiew ,   idź tam ,   Uśmiech Damy ,