Dla ubóstwa wielu ludzi zgrze...

Eklezjastes
Dla ubóstwa wielu ludzi zgrzeszyło.