Do znamion człowieka małego ...

Aleksander Świętochowski
Do znamion człowieka małego należy niezdolność rozumienia cudzych myśli.