Dobre maniery — najlep...

Philip Chesterfield
Dobre maniery — najlepszą obroną przed złymi manierami innych.