Dobry słuchacz ma więcej prz...

Anonim
Dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.