Dobry wpływ moralny stoi wyż...

ordoskie
Dobry wpływ moralny stoi wyżej niż szczodrobliwość.