Dobrze pisać, to znaczy czyni...

Ambrose Bierce
Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną.