Dopiero na tle takiego trwałe...

Henryk Cuno
Dopiero na tle takiego trwałego, wielowiekowego i otoczonego odwiecznym nimbem świętości sojuszu rozwijają się religie kulturalne, wyrasta w ciągu wielu wieków bardzo skomplikoana mitologia i filozofia religijna, mająca na celu ujarzmiać człowieka pracującego nie od zewnątrz, nie drogą przymusu czy strachu, lecz od wewnątrz, od wnętrza jego duszy, którą należy tak opanować, aby człowiek z radością i serdecznym oddaniem pracował dla dobra swojego pana.

Najczęściej szukane:

czarodzej ,   Walentynki ,   walentynki ,   świeca ,   świeca ,   ogniem ,   bawić się ,   Nick ,   czekanie na milość ,   sandra ,