Dopiero w samotności człowie...

Jose Ortega Y Gasset
Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą.