Doskonałość absolutna, w cz...

Antoine De Saint - Exupery
Doskonałość absolutna, w czymkolwiek by się pojawiła, jest symptomem śmierci. Doskonałość jest cnotą umarłych.