Dostojnik jest to urzędni...

Ambrose Bierce
Dostojnik jest to urzędnik obdarzony dużą władzą i małą odpowiedzialnością.