Doświadczenie jest niezbęd...

Eugene Delacroix
Doświadczenie jest niezbędne do nauczenia się wszystkiego, czego dokonać można swoim instrumentem, ale zwłaszcza do unikania tego, na co nie należy się porywać.

Najczęściej szukane:

dar ,   zegarmistrz ,   Arrenius ,   odchodzenie ,   violon ,   violon ,   kolega ,   strara pracy ,   strata pracy ,   Rzadkie jak ,