Doświadczenie powiększa nasz...

Josh Billings
Doświadczenie powiększa naszą mądrość; nie zmniejsza jednak naszej głupoty.