Druga kolejka jest zawsze szyb...

Prawa Murphy
Druga kolejka jest zawsze szybsza.