Dużo zawodów - mało dochod...

żydowskie
Dużo zawodów - mało dochodów.