Dzieci myśliwego nigdy nie s...

plemienia Twi
Dzieci myśliwego nigdy nie są piękne, bo zabija on dzieci dzikim zwierzętom.