Dziewięciu rabinów nie tworz...

żydowskie
Dziewięciu rabinów nie tworzy nigdy „minjin" (dziesięcioosobowe gremium religijne) - dziesięciu nieuków zawsze.