Dziwne uczucie ta miłość - ...

Stephanie - Felicite De Genlis
Dziwne uczucie ta miłość - nie może się zrodzić bez szacunku, a jednak go przeżywa.