Dziwne, że konie pędzą i do...

Elżbieta Grabosz
Dziwne, że konie pędzą i do pustego żłobu.