Edukacja jest tym, co pozostaj...

F Skinner
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane. Burrhus .