Ewangelia to siła napędowa w...

Miłość
Ewangelia to siła napędowa wychodzenia ze zła i budowania świata opartego na miłości.

Najczęściej szukane:

Prośby ,   chciw ,   pazern ,   Okoń - myśli ,   426 ,   liczba ,   cza ,   Śmierć ,   Czas ,   kalendarz ,