Frazes - skrzyżowanie małego...

Anonim
Frazes - skrzyżowanie małego człowieka z wielką sprawą.