Gdy brakuje piwa, nie ma zgody...

abisyńskie
Gdy brakuje piwa, nie ma zgody męża z żoną.