Gdy w pasterza wstąpi pastuch...

Urszula Zybura
Gdy w pasterza wstąpi pastuch, wtedy owczarnia może zmienić się w chlew.