Gdyby małżonkowie nie mieszk...

Friedrich Nietzsche
Gdyby małżonkowie nie mieszkali razem, dobre małżeństwa byłyby częstsze.